HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

EMITENT
  • GUVERNUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 8 martie 2002
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul UNICSe aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul informațiilor publice,
Vasile Dincu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmanca
p. Ministrul comunicațiilor și
tehnologiei informației,
Ion Smeeianu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
AnexăNORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces