PROGRAME SI STRATEGII

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi are misiunea de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă, având ca scop pregătirea şi protecţia populaţiei, asigurarea condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de urgenţă, protecţia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu şi a bunurilor materiale, precum şi a mediului, desfăşurării pregătirii profesionale a personalului, organismelor specializate şi serviciilor de urgenţă, executarea intervenţiei operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă.

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei, în anul care tocmai s-a încheiat, a fost îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, în scopul asigurării protecţiei şi siguranţei cetăţenilor judeţului Mehedinţi.

Obiective manageriale:

 1. Calitate
 2. Înbunătățirea capacităţii de răspuns în situații de urgență
 3. Celeritate în soluţionarea sesizărilor
 4. Gestionarea optimă, pe criterii de eficienţă economică, a potenţialului uman, logistic şi resurselor financiare alocate
 5. Vizibilitate
 6. Transparenţa activităţilor derulate
 7. Informarea permanentă a cetăţenilor
 8. Atitudine proactivă în prevenirea situațiilor de urgență
 9. Pregătire
 10. Creşterea nivelului de pregătire profesională a structurilor Inspectoratului
 11. Pregătirea specialiştilor şi a echipajelor de intervenţie pe tipuri de risc – activitate prioritară pentru eficientizarea acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă

În vederea atingerii parametrilor obiectivului fundamental și ai obiectivelor manageriale, eforturile au fost îndreptate către materializarea următoarelor obiective generale:

 1. Îndeplinirea cu maximă operativitate şi eficienţă a sarcinilor şi misiunilor specifice prin colaborarea cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, unităţi ale Ministerului Apărării Naționale, serviciile private, serviciile descentralizate, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, mass-media, precum şi cu alte asociaţii, fundaţii şi organizaţii non-guvernamentale care activează în domeniul specific;
 2. Gestionarea optimă, pe criterii de eficienţă economică, a potenţialului uman, logistic şi a resurselor financiare alocate, în stare de normalitate şi pe durata situaţiilor de urgenţă;
 3. Acordarea asistenţei tehnice de specialitate tuturor comunităţilor locale pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice.
© 2019, I.S.U. MEHEDINTI
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi
SIGLAISUMH10NOU2.png
Contact Info
(0252) 313.362       informarepublica@isumehedinti.ro
Strada Portului Nr.2
Drobeta Turnu Severin
Jud. Mehedinți

Aplicatia DSU

dsu-app-store-logo-isudb.png
dsu-google-play-logo-isudb.png