Lista cu documentele de interes public

 • Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea I.S.U. Mehedinţi;
 • Structura organizatorică(organigrama), atribuţiile structurilor din cadrul I.S.U. Mehedinţi şi programul de funcţionare;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea I.S.U. Mehedinţi, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • Programul de audienţe al conducerii I.S.U. Mehedinţi;
 • Programele şi strategiile proprii;
 • Evaluarea anuală a activităţilor desfăşurate de I.S.U. Mehedinţi;
 • Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli al I.S.U. Mehedinţi şi bilanţul contabil;
 • Veniturile salariale ale personalului I.S.U. Mehedinţi;
 • Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei;
 • Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă;
 • Materiale privind desfăşurarea unor campanii de informare publică / informare preventivă;
 • Precizări sau puncte de vedere în legătură cu unele subiecte supuse atenţiei mass-media;
 • Informaţii privind activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ;
 • Datele şi documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Ghidul de aplicare a Codului de etică şi deontologie al personalului din I.G.S.U.;
 • Declaraţii de avere şi declaraţii de interese;
 • Protocoale de cooperare încheiate cu autorităţi şi instituţii publice, precum şi cu organizaţii neguvernamentale;
 • Legislaţie pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă;
 • Informaţii şi măsuri preventive privind acţiunile pe care populaţia trebuie să le adopte în cazul producerii unui accident major;
 • Informări referitoare la gestionarea unor situaţii de urgenţă;
 • Lista persoanelor fizice şi juridice autorizate pentru desfăşurarea activităţilor de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu;
 • Raportul anual de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Răspunsuri la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
© 2019, I.S.U. MEHEDINTI
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi
SIGLAISUMH10NOU2.png
Contact Info
(0252) 313.362       informarepublica@isumehedinti.ro
Strada Portului Nr.2
Drobeta Turnu Severin
Jud. Mehedinți

Aplicatia DSU

dsu-app-store-logo-isudb.png
dsu-google-play-logo-isudb.png